Původní gotický, dřevěný kostel pocházel z pol. 14.st. Současná barokní stavba pochází z r. 1768. Novou břidlicovou krytinu dostal při opravách r.1872. Generální oprava kostela provedena v letech 1975 – 1977.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Archanděla Michaela v Krouně
© Pavel Vítek 06/2007
Graficke pismenko Obec Krouna leží na Českomoravské vysočině 11 km východně od Hlinska a 18 km západně od Poličky. Leží na křižovatce silnic I/34 Havlíčkův Brod – Hlinsko – Polička – Svitavy a silnice II/354 Skuteč – Svratka – Nové Město na Moravě. Obcí také prochází železniční trať č. 261 Žďárec u Skutče – Svitavy.
Kostel sv. Michaela archanděla najdeme vlevo od hlavní silnice při cestě z Hlinska. Stojí na mírném návrší a nelze jej přehlédnout.
Pavel Vítek, 15.6. 2007

  historie

  Kostel sv. Michaela Archanděla v Krouně se připomíná již listinách z r. 1349 – 1350, tehdy již jako farní. Farnost ale zanikla v roce 1620 a Krouna byla přifařena ke Skutči. Až v roce 1737 byla krounská farnost obnovena. Současná barokní podoba kostela pochází z roku 1768. Kostelní věž byla v roce 1884 zvýšena. Generální oprava kostela byla provedena v letech 1975 – 1977.
  Pavel Vítek, 15.6. 2007

  popis

  Původní kostel byl gotický, dřevěný, pokrytý šindeli. Tehdy již kamenný kostel měl nadále střechu zas pokrytou šindeli, novou břidlicovou krytinu dostal až při opravách roku 1872. Stavba kostela sv. Michaela Archanděla je obehnána mohutnou kamennou hradbou. Průčelí členěno několika pilastry. Součástí kostelního areálu je barokní fara z roku 1737, márnice a barokní škola, pocházející rovněž z 18. století. Zvony z kostela byly v obou světových

  Pavel Vítek, 15.6. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Chrudim  (CR)
  Krouna