Graficke pismenko Farní kostel sv. Vavřince byl postaven někdy po roce 1256. Další písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1324. Roku 1524 byl původní kostel podstatně přestavěn. V roce 1642, když švédská vojska dobyla město Přerov, kostel i k němu náležející fara vyhořely. Požár byl tak silný, že se roztavily i zvony ve věžích. V průběhu dalších deseti let byl kostel opraven a na věž zavěšen i nový zvon. V roce 1716 bylo započato s další podstatnou přestavbou kostela, která byla koncem 18. stol. dokončena. Od té doby se kostel sv. Vavřince do dnešní doby již nezměnil. Jen zvony byly zrekvírovány během první světové války. Nahrazeny byly v roce 1924 ale i tyto zvony byly opět zabaveny v roce 1942. Po válce byl na věž zavěšen jeden zvon ze zrušeného kostela sv. Petra a Pavla v Olomouci.

 
Graficke pismenko Před kostelem sv. Vavřince stojí kaple Sedmibolestné Panny Marie. Původně se jednalo o márnici na hřbitově kolem farního kostela. V polovině 18. století byla přeměněna na kapli a v ní umístěna socha Piety. Počátkem 20. století byla zrekonstruována a barevně sladěna s kostelem.

Text: historie
11.6. 2007 - Pavel Vítek