Graficke pismenko Nejvýznamnější hrusickou památkou je bývalý farní kostel sv. Václava. První zmínka o sakrální stavbě v oblasti Hrusic sahá před rok 1200, kdy je zmiňována kaple sv. Vojtěcha jako majetek ostrovského kláštera. V první polovině 13..století byl v Hrusicích vystavěn kostel zasvěcený sv. Václavu. Ve 14. století je zmiňován jako kostel farní, ke kterému mají podací právo páni z Dubé, sídlící na hradě Zlenice. V roce 1466 byl kostel i s farností přičleněn k panství Komorní Hrádek. V 16. století byl kostel přesvěcen sv. Mikuláši. V roce 1624 přestává být hrusická farnost zmiňována jako samostatná, je dána i s farním kostelem pod správu sousední farnosti mnichovické. V roce 1785 byla hrusická farnost opět povýšena na tzv. lokálii, farní kostel znovu zasvěcen sv. Václavu. Jako farní sloužil kostel sv. Václava do roku 1953.

 
Graficke pismenko Původně románský kostel zakončený apsidou byl zásadně přestavěn v druhé polovině 16. století, později byly prováděny ještě drobné barokní úpravy.
 
Graficke pismenko Nejcennější součástí kostela je románský ústupkový portál s unikátním tympanonem. Portál je vytesán z červeného pískovce a je pravděpodobně dílem mnichů z kláštera sv. Prokopa v Sázavě (na portále je umístěn i rodový znak opata Reginharda). Postavy zřejmě představují bud' sv. Cyrila a Metoděje, nebo sv. Václava a sv. Vojtěcha.
 
Graficke pismenko Portál v severní stěně kostela byl pravděpodobně zazděn v 16. století v souvislosti se stavebními úpravami. Objeven byl v polovině devatenácteho století, když při bouřce uhodil blesk do kostelní věže a severní stěna kostela praskla.
 
Graficke pismenko Kolem kostela býval původní hrusický hřbitov, který sloužil pro celou farnost - obce Hrusice, Mirošovice, Senohraby, Lensedly, Turkovice, Třemblaty, ještě dříve i pro zaniklou obec Hláska a hrady Zlenice, Ježov a Lipka. V roce 1412 zde byl například pochován Ondřej starší z Dubé, pán na Zlenicích. Přestalo se zde pohřbívat v roce 1832 po epidemii "asiatické cholery". Nový hřbitov býl založen severně při silnici do Mnichovic.

Text: historie
10.6. 2007 - Milan Caha