Ve vsi založena v 15. stol. za Ondřeje Řesanického z Kadova tvrz. Na počátku 18. stol. postaven barokní zámek, který byl po roce 1945 upravován.
Hlavní obrázek místa
Od jihovýchodu
© Luděk Pitter 05/2007
Graficke pismenko Obec Starý Smolivec leží při severovýchodním okraji oblasti s mnoha rybníky patřícími ke Lnářům a Blatné, na pomezí Plzeňského, Středočeského a Jihočeského kraje. Nevede přes něj v současné době žádný významný silniční tah a tak zde většinou panuje ticho a klid. Přibližně uprostřed obce stojí barokní zámek z 18. stol., ve kterém je dnes provozován hostinec.
L.P., 7.6. 2007

  historie

  Obec Starý Smolivec byla roku 1413 připojena k řesanickému zboží a později k bezděkovskému zboží. Za Ondřeje Řesanického z Kadova zde byla postavena tvrz. Jeho dcera Zuzana se provdala za Jana Lipovského z Lipovic a jejich potomci zde sídlili téměř do konce 17. stol. Roku 1697 koupil ves Jiří Vojtěch Janovský z Janovic a připojil ji k oseleckému panství. Dnešní zámek je pokládán za barokní stavbu z počátku 18. stol. Ještě do roku 1910 si zámek

  L.P. (Found K., Karel T., Jižní Plzeňsko II, Historicko-turistický průvodce č. 13, Nakladatelství českého lesa, 2000), 7.6. 2007

  popis

  V přízemí zámku se dodnes zachovaly valené klenby s výsečemi. Patro je plochostropé. V přízemí zámku byla mešní kaple Povýšení sv. Kříže, zaklenutá, s malbou Povýšení sv. Kříže.
  L.P., 7.6. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Starý Smolivec