Historie kostela sv. Jakuba v Jaroměři

Graficke pismenko Jedná se o původně gotickou stavbu, zmiňovanou prvně v listině Jana Očka z Vlašimi v roce 1374. V první polovině 16. století byl kostel přestavěn ve slohu pozdní gotiky – jednalo se o architektonicky nehodnotnější fázi. Z této doby se dochovala hvězdovitá klenba presbytáře a dva honosné portály na vnějšku stavby. Následně byl kostel několikrát opravován, nejzásadnější úpravy proběhly po roce 1670, kdy celý kostel vyhořel až na presbytář. Tehdy byla celá stavba zbarokizována, vnější fasády byly opatřeny lizénovým členěním, za presbytář byla připojena válcová sakristie a kostelní věž byla opatřena makovicí. Tuto podobu si stavba již uchovala. Loď kostela je dnes zaklenuta plochým trámovým stropem neseným dvěma dřevěnými středovými sloupy. Existence klenby není pravděpodobná.

 
Graficke pismenko Ve 2. polovině 19. století byl zrušen původní městský hřbitov, který se kolem kostela rozkládal (zde se původně nalézal i náhrobek Plačící ženy od M. B. Brauna).

Text: historie
4.6. 2007 - de ardoise / Jaroměř 1126 - 1976, vyd. MěNV Jaroměř, 1976.


Zavřít reklamu