Graficke pismenko Ve 12. století byl na skále nad městem a nad řekou Dyje založen hrad Hardegg pány z rodu von Plain, kteří patřili k nejmocnějším z rodů v severním Rakousku. Panství Hardegg bylo postupně v majetku celé řady šlechtických rodů. Původní hrad však během staletí téměř nedoznal žádných podstatných stavebních změn. V roce 1731 se dostal do vlastnictví rodu hrabat z Khevenhūllerů. Tento rod vlastní hrad dodnes.

 
Graficke pismenko Značné škody utrpěl hrad roku 1754, kdy oblast postihlo zemětřesení. Až roku 1878 začaly práce na opravě hradu, které trvaly až do roku 1905. Následky zemětřesení jsou ale patrné dodnes.
 
Graficke pismenko Po skončení I. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska byl veškerý šlechtický majetek zabaven novým rakouským státem. Další restaurační práce pokračovaly po roce 1956, kdy byl hrad navrácen původním majitelům. Nyní je vlastníkem hradu Hardegg hrabě Pilati, který sídlí v Riegersburgu.
 
Graficke pismenko Na hradě se dnes nachází expozice Maxmiliána Habsburského, bratra rakouského císaře Františka Josefa I. který byl jako mexický císař popraven v roce 1867 mexickými povstalci.

Text: historie
6.6. 2007 -