Jezuitská kolej stavěna od r.1667 do pol.18.st. podle projektu D. Orsiho. Stavbu vedli C. Lurago a F. Caratti. Po zrušení řádu v r.1773 přeměněna na kasárny, později vojenský špitál, kadetní škola a do r. 1977 opět kasárna. Nyní v rekonstrukci.
Hlavní obrázek místa
Jezuitská kolej v Kutné Hoře
© Pavel Vítek 05/2007
Graficke pismenko Mohutnou budovu Jezuitské koleje najdeme při cestě z centra města ke chrámu sv. Barbory.
Jinak v Kutné Hoře můžeme navštívit celou řadu architektonicky zajímavých objektů. Proto také byl historický střed města prohlášen městskou památkovou rezervací.
V městské části Sedlec najdeme první cisterciácký klášter v Čechách a zejména pak mohutný gotický chrám. Nedaleko můžeme navštívit bývalou hřbitovní kapli a v ní známou kostnici.
Pavel Vítek, 30.5. 2007

  turistické

  Objekt jezuitské koleje využívá dnes Galerie Středočeského kraje (GASK). Volně přístupné jsou během otevíracích hodin chodba v severní části přízemí, schodiště do prvního patra, zdejší kavárna a bývalý refektář. Vstoupit je možno středním portálem hlavního (východního) průčelí, vchodem u severní věže a z nádvoří (do prvního patra u refektáře). Vstupné se platí za prohlídku galerijních expozic (vstup možný celoročně), samostatné vstupenky platí

  Ivan Grisa, 26.3. 2011

  historie

  Jezuitská kolej byla stavěna od roku 1667 a stavba pokračovala až do poloviny 18.století. Autorem projektu byl významný stavitel jezuitských staveb Domenico Orsi. Stavbu vedli Carlo Lurago a Francesco Caratti. Jezuité přišli do Kutné Hory v roce 1626. Jejich úkol byl provést rekatolizaci utrakvistického města a jeho okolí. Jezuitský řád se také v té době zaměřoval na výchovu dětí a mládeže a právě k těmto účelům byla kolej vystavěna. Zrušení

  Pavel Vítek, 30.5. 2007
  Jižní věž koleje: zvonice chrámu sv. Barbory
  Jižní věž koleje slouží od 20. let 18. století jako zvonice sousedního chrámu sv. Barbory. Ze zaniklé dřevěné zvonice sem byly přeneseny zvony Barbora (spodní průměr 1120 mm, odlit roku 1536 Jiříkem Klabalem), Michal (1492 mm, odlit roku 1493) a Ludvík (1492 mm, odlit 1510). Dva větší zvony, které visí ve spodním patře zvonice, odlil zvonař Ondřej Ptáček. Věž má vzhledem ke svému určení zajímavou konstrukci: obvodové zdi nenesou zátěž zvonů, tu

  Ivan Grisa, dle H. Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Libri 2002, 26.3. 2011

  popis

  Kolej je situována na impozantním místě v těsném sousedství chrámu sv. Barbory. Původně měla být celá monumentální stavba koncipovaná do půdorysu písmene E, ale současný půdorys ve tvaru písmene F je důsledkem nenaplnění původního záměru. Ve stylu jezuitské řehole je architektura koleje poměrně strohá. Jen průčelí připomíná raně barokní italské paláce. Nároží monumentální budovy jsou zvýrazněny mohutnými věžemi. Původní třetí středová věž musela

  Pavel Vítek, 30.5. 2007
  Kontaktní informace
  GASK Kutná Hora
  Barborská 53/24
  284 01 Kutná Hora
  Tel: 327 311 135; 725 607 388
  URL: http://www.gask.cz/
  E-mail: Pokladna-KH@gask.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 5279
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: klášter
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?5279
  Uveřejněno: 30.5.2007
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 56' 46.45"
  E 15° 15' 50.39"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Kutná Hora  (KH)
  Obec: Kutná Hora
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu