hrad Świecie

Schwertburg
Původní malý gotický hrad oválného tvaru postavený v první čtvrtině 14. století svídnicko-javorským knížetem Bernardem jako strážní hrad na důležité hraniční stezce. V 16. stol. přestaven na zámek, další velké úpravy proběhly v 18. století.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 06/2019
Graficke pismenko Zříceninu hradu a později zámku Świecie najdete severně od stejnojmenné vsi nad korytem potoka Bruśnik (Schwertbach), asi 3 km jihovýchodně po hlavní silnici od Leśne. Silnice tvoří okolo hradu velký oblouk.
Ivka, 22.5. 2007

  turistické

  Nepřístupnost
  Zřícenina hradu je v soukromých rukou a opravuje se. Je přístupná příležitostně podle přítomnosti majitele. Majitel je moc milý a i když je v areálu cedule s historií hradu i v češtině, povypráví ji sám včetně postupu a výhledu prací v polštině, popř v němčině. Vstupné je EUR 1,20/osobu. Prohlídka areálu je volná.
  Jan Pospisil , 3.7. 2016

  historie

  Hrad byl postaven počátkem 14. století na popud svídnicko-javorského knížete Bernarda (zemřel v roce 1326). Náležel k obranným hradům tehdejšího kraje Kwisy a střežil cesty z Lužice do Slezska. V roce 1527 hrad zničil požár, po kterém byl opraven a přestavěn na renesanční zámek. Další stavební úpravy proběhly na začátku 18. století. Obě přestavby částečně poškodily gotické dispozice. V roce 1760 přestal zámek sloužit jako šlechtické sídlo a v

  Ivka, 22.5. 2007

  popis

  Původní gotické jádro zaujímalo vrcholovou část rulového skaliska nad potokem a mělo tvar nepravidelného oválu, přizpůsobeného tvaru staveniště. Jeho delší osa je dlouhá 27 metrů a maximálně 11 metrů široká. Ovál tvoří téměř 2,5 metru silná zeď z rulových lomových kamenů. Vnitřek byl rozdělen na dvě části. V menší severozápadní – nejvíce chráněné části – byl obytný objekt se zarovnanými lícovými zdmi. Větší jihovýchodní část tvořilo malé

  Ivka, 22.5. 2007
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Polsko
  dolnośląskie