Graficke pismenko První zmínka o Družci se datuje r. 1320, kdy Zdislav z Dobré, královský zemský písař, obdržel Dobrou a Družec. Od 14. století patřila obec ke Křivoklátu. Roku 1466 ji daroval Jiří z Poděbrad Bořitovi z Martinic.

 
Graficke pismenko Nejstarší památkou a dominantou obce kostel Nanebevzetí Panny Marie z 1. poloviny 14. století. Hned ve 14. století se stal poutním místem a obec farní vsí. Kostel byl spolu s obcí za třicetileté války (v roce 1634) vypleněn a vypálen Švédy. Do nynější barokní podoby byl přestavěn v letech 1688-90.
 
Graficke pismenko Ve výklenku hlavního oltáře ze 17. století se nachází nejcennější památka kostela, pověstmi opředená 90 cm vysoká gotická soška Panny Marie s Ježíškem z doby kolem r. 1400 (nyní se na oltáři nachází pouze její kopie). K zázračné sošce se každý rok konávaly poutě a procesí. Zázračná byla podle pověsti také studánka pod kostelem, jejíž léčivá voda uzdravovala. Ve věži kostela je zvon ulitý v roce 1484 pražským zvonařem Hanušem.
 
Graficke pismenko Kostel obklopoval farní hřbitov. Dnes ze zrušeného hřbitova zůstala jen část. Je zde k vidění netypický barokní náhrobní kámen z r. 1721 ve tvaru srdce i další zajímavé náhrobky z 19. století. Severně od kostela stojí mariánský sloup, který postavil r. 1674 Jiří Gran z Dokes.

Text: historie
4.6. 2007 - Milan Caha