Graficke pismenko O Kolomutech jsou první zmínky v samém konci 13. století, v roce 1311 je znám Jan z Kolomut, který zde měl své sídlo. Další zmínky o příslušnících rodu jsou až z druhé poloviny 14. století – zmiňováni jsou bratři Soběhrd a Naček z Kolomut. Od počátku 15. století tu sídlí Kojatové, a po nich se zde usadili Prockové – jedna z větví zemanského rodu z Četně. Pak vlastnili Kolomuty Jan Loskot z Hobsdorfu a na Sukoradech, Mikuláš z Kozojed a po něm jeho vdova Kateřina ze Zvěřince. Začátkem 16. století prodal tehdejší vlastník – Jan Řepa z Neveklova – tvrz městu Mladá Boleslav. Ještě v roce 1593 se objevuje zmínka o zdejší tvrzi.

 
Graficke pismenko Na tvrziště se prý našly kusy prehistorických i středověkých nádob a kachel z 15. století.

Text: historie
19.5. 2007 - Z. Fišera: Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku, Okresní muzeum - Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 2002