Graficke pismenko Nejstarší zmínka o Velešínu je z r. 1266, kdy patřil Čéčovi z Budějovic, který Velešín postoupil neznámo kdy Benešovi Pyšnému, předku pánů z Michalovic. Král Přemysl Otakar II. nejspíše Velešín Benešovi odňal a připojil jej ke královským statkům v okolí. V r. 1283 král Václav II. vrátil hrad Velešín Benešovu synovi Janovi z Michalovic.

 
Graficke pismenko Při dělení rodového majetku mezi tři syny Janova vnuka, Jindřicha z Velešína v r. 1358 dostal každý z nich (Ješek, Beneš a Jindřich) po jedné třetině hradu a k tomu některou ves na panství. Rozdělení se brzy ukázalo jako neúčelné, a proto v r. 1359 Beneš vykoupil podíly svých bratrů. Po jejich smrti převzala velešínské panství v r. 1361 Benešova dcera Markéta spolu se svým strýcem Petrem z Michalovic, jenž se časem stal jediným pánem Velešína. Jeho syn Jan Michalec z Velešína prodal v r. 1387 Velešín Oldřichu z Rožmberka a jeho synovi Jindřichovi.
 
Graficke pismenko Za husitských válek se táborské vojsko pokusilo zmocnit se hradu Velešína zradou, ale záměr se nezdařil. Hrad pak ohrožoval sirotčí hejtman Jan Čapek ze Sán se svým vojskem, ale Oldřich z Rožmberka s ním uzavřel v r. 1434 mír. Hradní posádka zasáhla do válečného dění o několik let později, když vystoupila proti lidem Jan Smila z Křemže, kteří se vraceli z výpravy z Rakous. Údržba hradu si vyžadovala velikých nákladů, a proto se Vok z Rožmberka r. 1487 rozhodl Velešín opustit. Od té doby začal hrad pustnout a ke konci 15. století již byl zbořeništěm.
 
Graficke pismenko Hradní zřícenina se nalézá na skalnatém ostrohu nad soutokem potoka a řeky Malše. Hrad býval na západní straně oddělen od předhradí dvěma dosud znatelnými příkopy. Zachoval se zbytek válcové věže a půlválcová bašta na východním výběžku. Při archeologickém průzkumu v r. 1974 byly zjištěny v jižní části hradního areálu zbytky pozdně románské kaple.

Text: historie
11.6. 2003 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy