Graficke pismenko Kostel tvoří čtvercová plochostropá loď s připojeným pětibokým chórem. Dnes je krytý stanovou střechou s dřevěnou věžičkou na vrcholu. Stěny lodě na trnoži jsou členěny lizénami. Na rozích chóru jsou polosloupky s drápky na patkách a se zdobenými hlavicemi a lizény zdobící chór jsou nahoře spojené obloučkovým vlysem, nad ním je zubořez a římsa lemovaná palmetami. Ve zdi chóru se zachovala tři půlkruhově zakončená obdélná okna se zdobeným ostěním. Podobný charakter mají okna na severní a jižní straně lodi. Na jihu je ještě jedno drobné okénko, které osvětluje schodiště v síle zdi vedoucí na tribunu uvnitř kostela.

 
Graficke pismenko Bohatě je ozdoben i portál na severu. Prostor okolo něj je vymezen ze stran lizénami a nahoře, stejně jako na chóru, obloučkovým vlysem se zubořezem a římsou, která je lemovaná palmetami a zvířecími maskami. Nad římsou je čtyřlístkové okno, které osvětluje tribunu. Portál samotný vyrůstá z trnože, na které dosedá ostění portálu se zapuštěnými polosloupky do pravoúhlých ústupků, nad nimi je římsa a archivolty se zapuštěnými pruty. Hlavice sloupků jsou ozdobeny ornamentem z geometrických a rostlinných motivů. Dva představené sloupky s šikmo karnelovými sloupky mají hlavice ozdobené reliéfy orlů. V tympanonu je reliéf krucifixu a dvě ležící postavy.
 
Graficke pismenko Západní polovinu lodi zabírá křížovou klenbou podklenutá tribuna nesená dvěma arkádami, které jsou sklenuté na středový pilíř a přízední zdobené polosloupy. Od lodi je tribuna oddělena zdí se středním zdobeným obloukem uprostřed a dvěma dvojitými sdruženými okénky po stranách. Dříve tu byla také křížová klenba, kterou nesly polosloupy v koutech tribuny a uprostřed západní zdi. V koutech chóru jsou sloupky s drápky, nahoře spojené římsou. Půlkruhově zakončený vítězný oblouk je zvýrazněn polosloupy, jejichž hlavice jsou ozdobené rostlinnými motivy.

Text: popis
19.5. 2007 - Ivka (Anežka Merhautová: Raně středověká architektura v Čechách, Academia, Praha 1971)