Graficke pismenko Jedním z mnoha dokladů středověkého života města Nový Jičín jsou části zachovalých úseků původních kamenných městských hradeb.

 
Graficke pismenko Město, respektive jeho čtvercový historický střed, který je dnes vyhlášen městskou památkovou rezervací, bylo ohrazeno opevněním již při svém založení na konci 13. století. Postupem času se jeho hradby upravovaly a zdokonalovaly jak můžeme vidět na dochovaných historických vedutách. Z původních dvou věžovitých městských bran a tří forten s věžemi se bohužel do současnosti nezachovala ani jedna, avšak díky historickým vyobrazením si o jejich vzhledu můžeme udělat poměrně přesný obrázek.
 
Graficke pismenko Návštěvník Nového Jičína může pozůstatky městské hradby spatřit především na dvou místech ve městě. Na jihozápadě, kde se mohutný blok až 6 m vysoké a 2 m silné hradby přimyká k  zámku a na východě (jihovýchodě), kde se dochovala jedna ze dvou nárožních polygonálních bašt, tzv. bašta Farská.

Text: turistické
15.5. 2007 - Jan P. Štěpánek