Historie novojičínských městských hradeb

Graficke pismenko Kamenné městské opevnění Nového Jičína takřka pravidelně kopírovalo pravidelný čtvercový obrys historického jádra města.

 
Graficke pismenko Nejstarší opevnění bylo vybudováno patrně již při samotném založení města mezi léty 1267-78. Tehdy bylo opevnění tvořeno jen provizorní palisádou, příkopem a valem.
 
Graficke pismenko Vybudování současných hradeb se váže až k osobě Voka II. z Kravař v souvislosti se založením městského hradu v jižním nároží obvodu města. Nejstarší část hradu snad z doby kolem roku 1380 je stejně stará či dokonce starší než připojující se hradby.
 
Graficke pismenko Z doby 1435 – 38 existuje souhlas císaře Zikmunda Lucemburského se stavbou hradeb. Patrně se však jednalo jen o svolení k obnově poškozených hradeb během husitských nepokojů.
 
Graficke pismenko V 16. století byly obě brány ozdobeny válcovými věžičkami, podobnými jaké měl zámek. Toto můžeme přičítat patrně Bedřichu ze Žerotína.
 
Graficke pismenko Na počátku 17. století byly městské hradby opravovány a zesilovány. V této době jsou do nároží hradeb vestavěny dvě mohutné bašty – Vězeňská na západě a Farská ( či také „za farskou zahradou“) na východě. Farská pochází z roku 1613. Později byla snížena.
 
Graficke pismenko Likvidace hradeb započala v roce 1840, kdy byla zbořena Horní brána a následovně v roce 1842 brána Dolní. V roce 1882 byla zbořena polygonální věž Sarkanderovské fortny a roku 1907 válcová věž Žerotínské fortny. Stejně tak byly postupně rozebírány městské kamenné hradby či byly použity do obvodu domů.

Text: historie
14.5. 2007 - Jan P. Štěpánek (K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 1998 a J.Tichánek, Z.Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Opava 2003)