Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

Graficke pismenko Původní dřevěnou kapli nad hrobem španělských císařských vojáků nahradili jezuité větší barokní kaplí na půdoryse latinského kříže, orientovanou k jihovýchodu s trojbokým závěrem, k němuž se připojuje na severovýchodě sakristie a na jižní straně mariánský kaple, obě s oratořemi v patře. V polovině 18. století byla kaple doplněna o ambit s válcovými kaplemi v každém nároží a válcovou kaplí sv. Josefa v ose ambitu vystupující vně obvod. Celý areál byl barokně upraven. Později byl areál doplněn o obydlí špitálníků na severní straně hlavní kaple a o hospodářskou budovu na jihu.

 
Graficke pismenko Na přelomu 18. a 19. století byl ambit zbořen stejně jako kaple sv. Lukáše a obě východní nárožní kaple. Zůstala jen vnější obvodová zeď. Po roce 1864 byla v závěru kaple postavena vysoká čtvercová věž zakončená jehlancovou střechou.

Text: popis
22.5. 2007 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000