Historie místa

Graficke pismenko V roce 1621, v době kdy na našem území zuřily náboženské boje třicetileté války, došlo u Nového Jičína ke krvavé bitvě, kdy vojsko krnovského knížete Jana Jiřího pobilo španělské císařské vojáky.

 
Graficke pismenko Nad hroby těchto španělských vojáků byla později postavena dřevěná kaple, řečená Španělská. Mezi léty 1724 – 27 nahradili jezuité kapli zděnou stavbou svatyně.
 
Graficke pismenko Kaple se stala poutním místem a mezi léty 1744 a 1763 byla doplněna o ambit s válcovými kaplemi v nárožích a válcovou kaplí sv. Josefa v ose ambitu. Areál byl rozšířen i o obydlí špitálníků a hospodářský objekt.
 
Graficke pismenko V roce 1787 byla na rozkaz císaře Josefa II. kaple uzavřena, ale již roku 1791 (rok po císařově smrti) se zde konala česká kázání a v ostatních částech areálu byl zřízen erární sklad soli.
 
Graficke pismenko V pozdějších dobách byl zbořen ambit a až na vnější zdi i kaple sv. Josefa a obou nárožních kaplí, protože podél zadní strany ambitu byla vybudována hala. Kompaktní zůstala jen samotný kostelík (kaple), čelní (uliční) strana s oběmi nárožními kaplemi a kamenná ohradní zeď s obvodovými zdmi po zbylých nárožních kaplích a kapli sv. Josefa.
 
Graficke pismenko V roce odkoupil od církve kapli soukenický mistr František Mech a obnovil její původní církevní funkci. V roce 1838 bylo opět povoleno kapli využívat pro bohoslužby. Areál skladů, které vznikly ve dvoře areálu kaple byl vykoupen a upraven. Samotná kaple byla v roce 1841 slavnostně vysvěcena a roku 1864 romanticky upravena. K závěru kaple byla nákladem Ignáce Mischela z Kaiserhuldu přistavěna věž a dvě boční kaple.
 
Graficke pismenko Drobnější a dílčí úpravy proběhly také v roce 1891 a 1898.

Text: historie
22.5. 2007 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000