Kaple Panny Marie Bolestné - Španělská kaple

Graficke pismenko Stranou historického jádra města Nový Jičín, při bývalé hlavní silnici z města na Starý Jičín a dále na Hranice a Olomouc, naproti nemocnice, stojí pozoruhodná historický stavba. Na první pohled nás upoutá červeno-bílou zářící barokně členitou fasádou. Jedná se o tzv. Španělskou kapli, jinak také Poutní kapli Panny Marie Bolestné, která zde byla vystavěna v podobě dřevěné kapličky nad hroby španělských císařských vojáků, jež zde byli v roce 1621 pobiti protestantskými vojsky.

 
Graficke pismenko Bývalá dřevěná kaple se časem změnila na významnou poutní kapli z pevného materiálu.
 
Graficke pismenko V zadní straně nás zaujme mohutná obvodová kamenná zeď s baštovitými útvary v nárožích a vystupující mohutnou půlkruhovou baštou v ose zadní strany. Nejedná se o opevnění kaple, nýbrž o pozůstatky nárožních kaplí a kaple sv. Josefa v ose stavby.
 
Graficke pismenko Okolí kaple je volně přístupno, méně již její interiér, který je po většinu roku uzavřený.

Text: historie
22.5. 2007 - Jan P. Štěpánek