Zříceniny hradu spojené se samotou mlýna v nyní již organickém celku. Ve druhé polovině 14.století je hrad poprvé připomínán jako majetek pánů z Hradce. Hrad sloužil jako opěrný bod rozsáhlých dominií pánů z Hradce a z Rožmberka. Zanikl po husitských válkách.
Hlavní obrázek místa
zbytek obvodové hradby (za hradbou jádro hradu s novodobou zástavbou)
© zdeněk komínek, 05/2008
Zřícenina hradu na ostrožně nad rybníkem v Josafatském údolí.
8.8. 2006

  turistické

  Přístup k zříceninám hradu je snadný, neboť leží v Josafatském údolí, pouze na nevysoké ostrožně nad rybníkem. Dostaneme se k němu například, když se z osady Nové Dvory vydáme po žluté značce a po 800 metrech odbočíme doprava po polní cestě k mlýnu, kde vás již budou čekat zříceniny a nádherný kamenný most nad Bělou.
  8.8. 2006

  historie

  Asi v polovině tzv. Josafatského údolí, spojujícího obce Pořín a Bezděčín, je nad mlýnem (dnes opuštěným) skalka, na níž stával hrad. K opevněnému místu byl přístup od jihu, zatímco na východní straně byly močály. Na severozápadní straně byl ve skále vylámán hluboký příkop, kterého se později po založení rybníka (na místě močálů) užívalo k vypouštění přebytečné vody. Na skalce jsou skrovné zbytky kamenných hradeb (zdiva rozpadlého hradu se

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, 11.6. 2003
  Ve druhé polovině 14.století je hrad poprvé připomínán jako majetek pánů z Hradce. Dalšími majiteli se stali Rožmberkové, kteří hrad drželi až do husitských válek. Za těchto nepokojných let byl hradním pánem Ondřej z Nemyšle. Husitské války byly pravděpodobně zároveň obdobím, kdy hrad začal zanikat. Zřejmě nesloužil jako feudální sídlo, nýbrž jako opěrný bod rozsáhlých dominií pánů z Hradce a z Rožmberka.
  8.8. 2006

  popis

  Co tam zbylo?
  Do dnešních dnů se dochovaly zbytky zdiva, které jsou z části obsaženy v parazitní zástavbě mlýna. Další části zříceniny byly zničeny při výstavbě rekreačního objektu, který byl vystavěn v centrální poloze hradu. Jednalo se o dvojdílný hrad s válcovou věží a předhradím. Na severní straně dosud hrad chrání mohutný příkop, kterým protéká potok Bělá.
  8.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Tábor  (TA)
  Dolní Hořice