ostravický hamr č. I

"Nytra" - Ostravice

Poloha a popis zaniklého hamru č. I

Graficke pismenko Nejvýše položený ostravický hamr na zpracování železa, označovaný jako hamr č. I „Nytra“, stával nejblíže k centru Ostravice a jako první na umělém náhonu, který cca 200 m nad hamrem odbočoval z potoka Stříbrník.

 
Graficke pismenko Tento průmyslový objekt stával vpravo u cesty z Frýdlantu do Ostravice, přibližně v úrovni Grandhotelu Hamr, který je za železniční tratí. Bohužel přes část místa, kde objekt stával, vede výše zmíněná silnice. Dnes je na zachovalém místě bývalého hamru dobře patrná kopřivami a lískami zarostlá terénní nerovnost mezi cestou a oplocenou zahradou. Právě oplocení zahrady přibližně kopíruje průběh zaniklého hamerního náhonu. Plot lemuje trojice hraničních kamenů s vytesanými kladívky, které značí průběh železárenských a hamerníci objektů (= náhonu). Jen však asi 40 m nad místem hamru je průběh bývalého náhonu ještě stále dobře patrný a v mnoha místech se vyskytuje původní kamenné zpevnění břehů náhonu.
 
Graficke pismenko Budova hamru nebyla klasicky úzkým obdélným objektem, jakými byly třeba hamry č. II a III. Tento měl rozměry cca 20 x 15 m. Toto je patrné ze současné katastrální mapy, kde figuruje bývalý objekt hamru jako doposud existující parcela (nikoliv objekt) č. 36, těsně situovaná k parcele bývalého náhonu. Z bývalého železárenského objektu se kromě výše uvedené terénní nerovnosti zachoval i krátký úsek kamenné základové spáry, stejně tak jako několik mohutných kamenů bývalého objektu.

Text: pověsti
27.9. 2007 - Jan P. Štěpánek podle Archeologie Moravy a Slezska 2003: Mgr. Jaromír Polášek, Plavení dřeva v oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd v souvislosti se zaniklou hutní produkcí, s.169