Gotická tvrz z 2. pol. 14. stol. písemně doložena r. 1465, na přelomu 16. a 17. stol. renesančně přestavěna a roku 1722 při výstavbě kostela P. Marie Bolestné (dnes sv. J. Nepomuckého) barokně upravena. Po požáru r. 1829 stavebně upravena.
Hlavní obrázek místa
Východní křídlo zámku
© Jiří Cukr, 04/2007
Graficke pismenko Západně od Kaplice (3 km), kousek od železniční zastávky Omlenice (1 km) leží v zajímavé krajině podhorského rázu obec Omlenička. Při jejím jižním okraji stojí zchátralý objekt bývalého zámku.
Jiří Cukr, 7.5. 2007

  historie

  Původně Omlenička patřila k hradu Pořešín. První zpráva o vsi je k roku 1358. Přibík z Pořešína ji roku 1363 prodal Ješkovi z Oděrad, v letech 1374 – 1378 se připomíná Oldřich Drochovec z Omleničky, který se stal pravděpodobně stavitelem zdejší gotické tvrze. Drochovcům náležela do roku 1465, potom ji vlastnili Žibřidové z Mostku (1465 – 1546). V prodejní smlouvě z roku 1546 máme poprvé doloženou existenci tvrze také písemně. Novým majitelem se

  Jiří Cukr, 7.5. 2007
  Omlenička
  Od Kaplice na západ při potoku, který se tuším Útěška jmenoval, jest ves Omlenička se zámkem, bývalou to tvrzí. Ves patřila původně ke hradu Pořešinu a odprodána r. 1363, 8. září Přibíkem z Pořešína Ješkovi z Oděrad, od něhož ji koupil r. 1364 dne 25. července Oldřich z Drochův. Potomci jeho, řečení Drochovci z Pláně jinak z Omleničky, seděli tu více než století. Oldřich měl s manželkou Jitkou syna Oldřicha (r. 1361 až 1403) a dceru Markétu.

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017

  popis

  Vstupní průčelí zámku, obsahující v jádru původní tvrz, je obráceno do návsi. Vchod je lemován zdobnějším barokním portálem. Renesanční podobu si zachovaly klenby v přízemních místnostech (vidět rozbitými okny) a arkády na nádvoří (vidět jižním průjezdem). Na severozápadě na zámek navazuje barokní kostel, který je se zámkem spojen chodbou. Za kostelem stojí jednopatrová budova adaptovaná na školu (dnes také zpustlá). Zajímavější východní barokní

  Jiří Cukr, 7.5. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Omlenice