Hrad vznikl během 13. století. R. roku 1601 byl opuštěn. V letech 1698–1699 nechal pražský arcibiskup Jan Josef Breuner postavit na místě tří vykoupených měšťanských domů nový zámek. Od roku 1956 zde sídlí městské museum.
Hlavní obrázek místa
Nejvýraznější pozůstatek hradu
© Jiří Cukr, 08/2004
Graficke pismenko Zbytky hradu vybudovaného koncem 13. století (byly-li ještě nějaké) padly někdy na přelomu 19. a 20. století za oběť zakladateli tzv. „Bedřichových sadů“ Aloisi Gerstenkornovi. Dnes nepříliš okrasné sady se nacházejí pár desítek metrů od náměstí a zaujímají celou horní plochu návrší o rozměrech menšího fotbalového hřiště. Zde měl stát hrad. Pod terénní vyvýšeninou na konci areálu, která je patrně zbytkem valu, naleznete malou mohylu s pamětní deskou z roku 1912, kterou tamní okrašlovací spolek ocenil zásluhy zakladatele sadů a jeho spolupracovníků. Opodál stojí otáčivé hlediště, jehož zadní stěně by rozhodně prospěl jiný než rezavě-hnědý nátěr (k otáčivému ...
Vítězslav Kotík, 16.7. 2004

  historie

  K zajištění správy rozsáhlého majetku pražského biskupství při střední Lužnici dal biskup Tobiáš po r. 1279 vybudovat na ostrohu nad Vltavou a Hlivským potokem kamenný hrad. Když Vítkovec Vítek z Hluboké v r. 1289 vyplenil biskupovy vesnice v okolí Týna, vymohl si biskup Tobiáš na králi Václavu II. o rok později (1290) právo opevnit město Týn hradbami. Koncem 14. století týnské biskupské panství zahrnovalo 31 poddanských vsí. R. 1415 pražský

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, 11.6. 2003
  Hrad Týn nad Vltavou
  Na místě hradu stála pravděpodobně od počátku 11. století dřevěná tvrz, sídlo biskupského úředníka, správce zdejšího území, náležejícího pražskému biskupství. Tato tvrz – ve staročeštině „tejn“ – dala vznikajícímu městu svůj název. V blízkosti tvrze záhy vyrostla osada soustředěná kolem kostela sv. Kateřiny (dnes již neexistuje, na jeho místě kříž na Vinařického náměstí). V roce 1229 se na zdejším sídle odehrál soudní spor mezi pasovským

  Martina Sudová, 8.6. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zřícenina
  není známo
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Týn nad Vltavou