Graficke pismenko Zbytky hradu vybudovaného koncem 13. století (byly-li ještě nějaké) padly někdy na přelomu 19. a 20. století za oběť zakladateli tzv. „Bedřichových sadů“ Aloisi Gerstenkornovi. Dnes nepříliš okrasné sady se nacházejí pár desítek metrů od náměstí a zaujímají celou horní plochu návrší o rozměrech menšího fotbalového hřiště. Zde měl stát hrad. Pod terénní vyvýšeninou na konci areálu, která je patrně zbytkem valu, naleznete malou mohylu s pamětní deskou z roku 1912, kterou tamní okrašlovací spolek ocenil zásluhy zakladatele sadů a jeho spolupracovníků. Opodál stojí otáčivé hlediště, jehož zadní stěně by rozhodně prospěl jiný než rezavě-hnědý nátěr (k otáčivému hledišti vede také ukazatel z kruhové křižovatky u mostu přes Vltavu; o hradu zde – celkem logicky – zmínka není…). Kromě mohyly byl jediným námi nalezeným kamenným reliktem můstek, jímž se vstupuje přes příkop do areálu; dle informační cedule (na náměstí) se však v tomto případě jedná pravděpodobně o renesanční obdobu původní gotické stavby. („Pozůstatky hradního křídla“ nad mostem, o nichž se infocedule také zmiňuje, jsme na místě neidentifikovali. Nemohli jsme prozkoumat ani údajně 55 m dlouhé podzemní barokní sklepy, neboť jsou nepřístupné.)

Text: turistické
16.7. 2004 - Vítězslav Kotík