Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko K zajištění správy rozsáhlého majetku pražského biskupství při střední Lužnici dal biskup Tobiáš po r. 1279 vybudovat na ostrohu nad Vltavou a Hlivským potokem kamenný hrad. Když Vítkovec Vítek z Hluboké v r. 1289 vyplenil biskupovy vesnice v okolí Týna, vymohl si biskup Tobiáš na králi Václavu II. o rok později (1290) právo opevnit město Týn hradbami. Koncem 14. století týnské biskupské panství zahrnovalo 31 poddanských vsí.

 
Graficke pismenko R. 1415 pražský arcibiskup Konrád z Vechty zastavil Janovi ze Sobětic i městečko Týn. Na začátku husitské revoluce obojí obsadili táboři. R. 1433 král Zikmund dal týnské panství do správy Oldřichu z Rožmberka s tím, že polovinu panství postoupí Janu mladšímu ze Sobětic. R. 1461 Jiří z Poděbrad zastavil hrad a panství Janovi a Zbyňkovi ze Soběšína, ale později obojí držel Sobětický sám. Také Půta z Rýzmberka se zajímal o zástavu Týna a král Vladislav II. mu r. 1485 dovolil, aby se dohodl s tehdejším zástavním držitelem Týna Prokopem Čabelickým ze Soutic o výplatě. K tomu zřejmě nedošlo. Také Zdeněk ze Šternberka se ucházel (1499, znovu r. 1513) o zástavu Týna, ale čabelická zástava nadále trvala. Také ještě Jošt z Rožmberka a Adam ze Šternberka se spolu r. 1535 domlouvali o výplatu týnského panství. R. 1541 král Ferdinand I. však potvrdil Johance Čabelické zástavní listy od českých králů Zikmunda, Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. na „zámek“ a město Týn a vesnice Klečaty, Mažice a Borkovice a zároveň povolil jejímu synu Janovi doživotní užívání týnského panství. Jan zanedbaný hrad opravil. Po jeho smrti (1567) převzal Týn jeho nejstarší syn Prokop a když tento v r. 1600 zemřel, daroval r. 1601 král Rudolf II. pražskému arcibiskupu Janu Loheliovi „zámek“ Týn se 3 dvory, pivovarem, 21 celými a 4 částečnými vesnicemi.
 
Graficke pismenko Po r. 1601 týnský hrad ztratil význam jako sídlo a přestal být udržován. Měl stejné osudy jako město, které v r. 1611 obsadili Pasovští. Za českého stavovského povstání v l. 1618–1620 vložili stavové do Týna posádku, který však musela před císařským velitelem Baltazarem Marradasem ustoupit. Za požáru města Týna v r. 1645 byl také chátrající hrad zasažen a později zbourán.
 
Graficke pismenko Z bývalého hradu se zachovaly valy, příkop a kamenný most. Na bývalém hradišti byl v r. 1885 založen park.

Text: historie
11.6. 2003 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy