Graficke pismenko Kladský rybník, dříve Pluhovský, byl původně určen jako nádrž, z níž vytéká vodní kanál, tzv. Dlouhá stoka, zásobující vodou cínové doly v okolí Krásna a Horního Slavkova. Rybník byl zřízen r. 1501 v nadmořské výšce 815 m na rozloze 9 ha Janem Pluhem z Rabštejna, majitelem bečovského panství. Napájí ho Pramenský potok. Dlouhá stoka vybudovaná v letech 1531-1536, která měří přes 24 km, byla později využívána také k plavení dřeva. Byla prohlášena za národní kulturní památku.

 
Graficke pismenko Osada Kladská leží na západním břehu Kladského rybníka a je vyhledávaným východištěm do národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, která byla vyhlášena již r. 1933 a nyní ji spravuje CHKO Slavkovský les. Tvoří ji pět rozsáhlých, avšak oddělených lesních rašelinišť zvaných Tajga (133 ha), Paterák (93 ha), Lysina (43 ha), Husí les (15 ha) a Malé rašeliniště (7 ha). Veřejnosti je přístupná jen část rašeliniště Tajga, a to po naučné stezce dlouhé asi 2 km s osmi informačními tabulemi, která vede kolem Kladského rybníka.

Text: historie
7.5. 2005 - L.P.