Graficke pismenko Takřka těsně při silnici z Bašky do Pržna, při místním bašťanském hřbitově na jižním okraji takřka již extravilánu vesnice, nachází se drobná sakrální stavbička kaple Panny Marie.

 
Graficke pismenko Kaplička není ničím architektonicky ani jinak historicky vzácná, ale už přes sto let tvoří kolorit zdejšího kraje a každému, kdo z Bašky směrem na Pržno a Frýdlant jede hned padne do oka.
 
Graficke pismenko Kaple je postavena na obdélném půdoryse s půlkruhově zakončeným závěrem. Orientovaná je ve směru východ – západ se vstupem k západu. Stěny kaple nejsou členěny žádnými otvory. Pouze v čelní straně, zakončené trojúhelným štítem je prolomen půlkruhově ukončený vstupní otvor s pěknými členěnými dveřmi s mříží, kterou je možno nahlédnout do čistého a upraveného interiéru. Nad vstupními dveřmi, ve štítě kaple je zasazena kamenná deska s nápisem „ Pochválen buď Pan Ježíš Kristus a Maria. 1901.“.
 
Graficke pismenko Kaple v nedávné době prošla k výročí sta let od jejího vzniku celkovou rekonstrukcí.

Text: turistické
29.4. 2007 - Jan P. Štěpánek