Graficke pismenko Kostel sv. Floriána je novogotická jednolodní obdélníková stavba ukončená pětibokým kněžištěm. Fasády jsou hladké s lomenými okny s kružbami, zdi zpevněny opěrnými pilíři. V průčelí je vztyčena věž, v jejímž podvěží je hlavní kostelní vchod. Věž byla původně vysoká 48 m, ale při vichřici došlo k jejímu zřícení. Věž byla nově vystavěna o 8 m nižší, z důvodu bezpečného leteckého provozu na blízkém vojenském letišti.

 
Graficke pismenko Zařízení kostela je jednotné z  doby výstavby kostela.

Text: popis
9.7. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994


OOO