Zchátralá renesanční tvrz postavená po roce 1500 Netunickými z Netunic. Po ztrátě sídelní funkce přestavěna v 18. století na hospodářské stavení a špýchar. Dvoukřídlá jednopatrová budova na půdorysu písmene L s relikty sgrafit a původních článků.
Hlavní obrázek místa
nádvorní fasáda jižního křídla
© Pavel Zany Komárek 16.4. 2005
Graficke pismenko Ves Netunice je poprvé zmiňována již v letech 1192 a 1193, kdy jistý Jan z Netunic svědčil na darovacích listinách ve prospěch plaského kláštera. Poté se Netunice nadlouho z pramenů vytrácejí a znovu se s nimi setkáváme až roku 1379, kdy byla podle Sedláčka rozdělena mezi několik majitelů. Po Anně, manželce Racka z Nebílova zdědil část Netunic jejich syn Vilém z Nebílov, jehož potomci se psali již s predikátem „sezením na Netunicích“ a později Netuničtí z Netunic. Ves drželi až do druhé poloviny 16. století, roku 1548 je poprvé výslovně zmíněna zdejší tvrz s poplužním dvorem a vsí, kterou si bratři Jan a Hynek ...
Zany, 25.6. 2007

  popis

  Kdy vzniklo v Netunicích panské sídlo nevíme, stalo se ta však nejpozději ve druhé polovině 14. století, kdy se potomci Viléma z Nebílova psali „sezením na Netunicích“. Kde však stálo a jak vypadalo nevíme, první výslovná zmínka z roku 1548 se vztahuje až k současné stavbě, která byla postavena nejspíše až po roce 1500 v severní části vsi při severovýchodním nároží poplužního dvora. V rozporu s touto datací je pouze výstup dendrochronologické

  Zany, 25.6. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  chátrající
  není známo
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Netunice