kostel sv. Kateřiny

Šebrov - Kateřina

Graficke pismenko Podivuhodná stavba v malebné krajině a v dokonalé pozici: tak by se dalo říci o tomto kostelu. Jedná se skutečně o malý zázrak, který leckterého kunsthistorika může přivést k orgasmu. Vždyť kolik je v Čechách a na Moravě dochováno staveb z období pozdní gotiky v téměř původní podobě? A v tak dokonale zachovaném kontextu? V tomto případě na kopci uprostřed vesnice. Krásných detailů obsahuje tato stavba mnoho: jsou to kamenná ostění oken, portálů, kamenný sanktuář a klenební žebra, ale i malované konsekrační kříže a nápisy na zdech, restaurovaná malba na kamenných žebrech. Zaujme rovněž točité kamenné schodiště na kruchtu i závora hlavních dveří. Můžeme pouze litovat nepůvodní podlahy, lavic a závory provizorně sbitou z prken.

 
Graficke pismenko Výtvarná roveň původních kamenných prvků je jinak druhořadá, nicméně stylově zajímavá. Zřejmě se jedná o "bokovku" několika kameníků z větší huti - dala by se předpokládat huť od sv. Jakuba v Brně.
 
Graficke pismenko Zajímavý je fakt, že ač se jedná o drobnou stavbu, je loď kostela provedena jako trojlodí - ovšem typicky síňové.
 
Graficke pismenko Atmosféra stavby je nesmírně silná a vřele doporučuji tento kostel navštívit.

Text: turistické
23.2. 2009 - de ardoise