kostel sv. Kateřiny

Šebrov - Kateřina

Graficke pismenko Podle pověsti měl na tomto místě kázat sv. Cyril a Metoděj a jako upomínka na to zde byl vybudován kostel.

 
Graficke pismenko Současný kostel sv. Kateřiny pochází z 15. stol; alespoň na to poukazuje nápis, který se dochoval na stěně postranního oltáře: "A Doni MCCCCLXIX" (1469).
 
Graficke pismenko Kostel je malý, s jednou lodí, s  menším presbytářem a nízkou dřevěnou zvonicí. Má malá gotická okna a křížová klenutí s žebry ukončenými hlavicemi, na nichž jsou zvláštním způsobem utvářené kříže. Na přední straně kůru, obrácené proti hlavnímu oltáři, lze vidět jednotlivá písmena nápisu psaného starými literami, z nichž slova"(Petr)us et Paulus" jsou ještě čitelná a ukazují, že původní chrám byl zasvěcen sv.Petru a Pavlu a teprve po obnovení zasvěcen sv. Kateřině. Na podlaze levého předního rohu lodi leží velký náhrobní kámen, který má uzavírat vchod do krypty ležící pod kostelem. Na dřevěné věži byly dříve dva zvony z roku 1570 a 1689. Zeď kolem kostela se zdá být o mnoho starší než sám dnešní kostel; sloužila pravděpodobně jako opevnění původního dřevěného kostela.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Kateřiny patří k farnosti Vranov u Brna.

Text: popis
10.11. 2007 - Tomáš Berka, opsáno z informáční cedule u bočního vstupu