Černov

keltské oppidum

Upřesnění datace hradiska

Graficke pismenko Autoři příspěvku na tomto serveru i odkazu na www.druidství.cz se dopustili historických nepřesností. Ano, hradisko Černov bylo J. Kniesem roku 1894 považováno za slovanské a I. L. Červinka jej datoval dokonce do středověku. Tato informace zřejmě způsobila chybnou lokalizaci původního hradu Račice do těchto míst (ten však stál s největší pravděpodobností v místech dnešního zámku) nebo na protějším ostrohu. Nicméně první sondáže J. Skutila z roku 1938 poprvé přinesly hodnověrný materiál z doby laténské a hradištní.

 
Graficke pismenko Definitivní jistotu co do původu a stáří hradiska Černova přinesl archeologický průzkum z 80. let 20. století, který jasně prokázal, že jde o lokalitu se starším osídlením z časné doby laténské (5. stol. před n. l.). Po nejstarších Keltech sem přišli až ve střední době hradištní (8. – 9. stol. n. l.) Slované a využili staré opevnění k novému osídlení.

Text: historie
30.6. 2008 - Milan Náplava podle údajů Ústavu archeologické památkové péče v Brně