Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Rozsah hradu

5.1.2010 19:55 Jiří Churaň
Je pozoruhodné, kolik autorů opakuje tvrzení, že
Příběničky jsou malým hradem. Na místě jsem zjistil, že jde o hrad cca 400m dlouhý, byť dost problematicky opevněný. Snad zde bylo použito staršího hradiště o rozměrech cca 500/100m. V prostoru hradiště je zřízena o cca 5m vyvýšená akropole zhuba ve tvaru obdélníka. Na její straně, na skále nad řekou je zřetelný zbytek věže. Zdá se, že šlo o druhotně použté hradiště, do kterého byl vestavěn skromný hrad, jehož jádro bylo tvořeno vlastně jedinou zděnou stavbou - kruhovou věží. Ostatní budovy byly patrně snad dřevěné a proto mnohem měně trvanlivé. Hrad je tedy současně obrovský a přitom málo výstavný, jaksi jednoduchý. To odpovídá i velmi ranné době jeho vzniku, snad šlo o jeden z našich nejstarších šlechtických hradů.

14.10.2010 10:07 Colber6
Příběničky jako hradiště jsem zatím nikde v literatuře nezastihl. Není vyloučeno, že zde mohlo být. Existence bývalého mostu či staršího brodu pod Příběničkami naznačuje velmi starou lokalitu. Zajímavé by bylo zjistit průběh cest, které vedly k Příběničkám a též k sousedním Příběnicím. Musely to být značně důležité cesty ve své době. Bohužel dnes po nich není v terénu téměř žádných stop. Zdá se tedy, že se zánikem obou lokalit zřejmě zaniklo i používání těchto cest podobně, jako tomu bylo po vypálení (1420) starého Ustí (Sezimova).