Historie staroměstského kostela sv. Josefa

Graficke pismenko Původně byla středem církevního dění ve Starém Městě drobná kaple z roku 1765 uprostřed návsi nedaleko fojtství. Jelikož však staroměstkým kaple přestala postačovat, bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela. Celkový náklad na stavbu měl činit 70 000 korun. Část poskytla obec hotově, část si vypůjčila u Frýdecké spořitelny.

 
Graficke pismenko Projekt kostela vytvořil frýdecký stavitel Hanuš Pohl. Základní kámen byl položen 9. dubna 1902. Stavbu vedl František Votrůbec, zednickým polírem byl Vincenc Klečka z Trnávky na Moravě a tesařským polírem byl Josef Frýdl z Libhoště. Práci klempířskou provedl p. O. Friedrich, klempíř z Frýdku. Kříže na kostelní věže zhotovil p. Arnošt Schneider z Frýdku. Čtyři zvony do věži tohoto kostela objednány byli od firmy Peter Hilzer v Novém Městě za Vídní. Technický dozor (jak by se dnes dala tato funkce nazvat) nad pokračující stavbou vykonával arcivévodský stavební rada a architekt Theodor Prokop z Těšína.
 
Graficke pismenko Kostel byl dokončen v roce 1904 a zasvěcen sv. Josefu.

Text: historie
7.4. 2007 - Jan P. Štěpánek, regionální turističtí průvodci


OOO