Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko Kostel měl hlubší základy založené do přirozené rokle svažující se do údolí Vltavy. Od obdélné lodi o vnitřních rozměrech cca 10 x 5 metrů je na východě ústupkem odsazena půlkruhová apsida. Kvádříkové zdivo o šířce cca 80 cm je dnes zachováno do výšky asi 120–130 cm nad úroveň terénu v 15. století a cca 0,5 m nad úroveň podlahy v interiéru. Ta je provedena z opukových desek a dochována v celé ploše kostela. Podlaha apsidy je stupínkem vyvýšena a dosud na ní spočívá obdélný základ oltáře ze stejného materiálu. Dnešní zvlnění podlahy je způsobeno postupným nerovnoměrným sesedáním podloží. Na úrovni podlahy se také prozatím zastavil archeologický průzkum, jeho další pokračování do hlubších vrstev muže přinést další překvapení. Na vnitřní straně nese zdivo kostela stopy požáru.

 
Graficke pismenko Vstup do kostela byl od severu z chodby spojující kostel s bazilikou široké 3,4 m se stěnami z kvádříkového zdiva o šířce 70 cm. Vzhledem ke spádu terénu musela být chodba alespoň zčásti patrová. V chodbě bylo objeveno pohřebiště, soudě podle bronzového kalicha a patény (miska na hostie) nalezených v jednom z hrobů určené pro duchovní osoby.

Text: popis
4.10. 2008 - Zany