Moje místa 0

Graficke pismenko Gotická tvrz byla v 16. stol. opuštěna a prakticky zanikla. Až při archeologickém průzkumu prováděném v roce 1938 byly objeveny základy patrně její obytné věže. V té době se místu říkalo Hausbergl, nebo také Kellerbergl. Vlastní tvrziště je okrouhlé, oproti okolnímu terénu navýšené s plošinou o průměru asi 11 m. Obytná stavba má rozměry asi 6,7 x 6,9 m je z lomového kamene o tloušťce zdiva kolem 1,35 m. V přízemí tak vznikla místnost 4,0 x 4,3 m. Zda byla budova patrová se neví. Tvrz byla chráněna svojí polohou na hraně terasy a na jižní a západní straně suchým příkopem, dnes již sotva patrným. Tyto závěry byly potvrzeny i revizním archeologickým průzkumem provedeným v roce 2001.

Text: popis
20.4. 2007 - L.P. Místní informační tabule)

tianDe Praha

Při návštěvě bývalých panských sídel v Dalovicích, dnes části Karlových Varů je asi nejvýhodnější zajet ke starému zámku, původně renesanční tvrzi, dnes zemědělskému učilišti. Dostanete se tam když z „dálničního“ průtahu Karlovými Vary ve směru na Ostrov, odbočíte podle ukazatele na Dalovice. Projed…
turistické - L.P.
Předpokládá se, že panské sídlo bylo v Dalovicích založeno již roku 1300. Samotná ves Dalovice je však připomínána až roku 1498. V té době již tvrz nepochybně stála. Seděl na ní Albrecht Hýzrle z Chodova. Tvrz byla roku 1503 oblehnuta a dobyta Šliky. I přesto si ji Albrecht udržel a jeho potomci zde…
historie - L.P. (Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu