Graficke pismenko Gotická tvrz byla v 16. stol. opuštěna a prakticky zanikla. Až při archeologickém průzkumu prováděném v roce 1938 byly objeveny základy patrně její obytné věže. V té době se místu říkalo Hausbergl, nebo také Kellerbergl. Vlastní tvrziště je okrouhlé, oproti okolnímu terénu navýšené s plošinou o průměru asi 11 m. Obytná stavba má rozměry asi 6,7 x 6,9 m je z lomového kamene o tloušťce zdiva kolem 1,35 m. V přízemí tak vznikla místnost 4,0 x 4,3 m. Zda byla budova patrová se neví. Tvrz byla chráněna svojí polohou na hraně terasy a na jižní a západní straně suchým příkopem, dnes již sotva patrným. Tyto závěry byly potvrzeny i revizním archeologickým průzkumem provedeným v roce 2001.

Text: popis
20.4. 2007 - L.P. Místní informační tabule)


Zavřít reklamu