Graficke pismenko Předpokládá se, že panské sídlo bylo v Dalovicích založeno již roku 1300. Samotná ves Dalovice je však připomínána až roku 1498. V té době již tvrz nepochybně stála. Seděl na ní Albrecht Hýzrle z Chodova. Tvrz byla roku 1503 oblehnuta a dobyta Šliky. I přesto si ji Albrecht udržel a jeho potomci zde seděli až do konce dvacátých let 16. stol. V průběhu 16. stol. byla tato stará tvrz nahrazena novou, dnes Starým zámkem.

Text: historie
16.4. 2007 - L.P. (Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997)