Graficke pismenko Při návštěvě bývalých panských sídel v Dalovicích, dnes části Karlových Varů je asi nejvýhodnější zajet ke starému zámku, původně renesanční tvrzi, dnes zemědělskému učilišti. Dostanete se tam když z „dálničního“ průtahu Karlovými Vary ve směru na Ostrov, odbočíte podle ukazatele na Dalovice. Projedete pod průtahem a jedete po hlavní silnici přes celou obec Dalovice. Silnice se na konci esovitě stáčí téměř nazpět do kopce. Na kopci silnice ostře uhýbá vpravo, právě u Starého zámku. Vy se dáte rovně a zde můžete zaparkovat.

 
Graficke pismenko Ke tvrzišti se dostane pěšky, když se vrátíte kolem zámku nazpět, za zámkem se dáte doprava z kopce, pak doleva a hned první uličkou doprava. Ta vás dovede k tvrzišti. Na některých mapách je tvrziště špatně vyznačeno v zámeckém parku, nachází se mimo park, východně od bývalých hospodářských budov. Stejně tak se nenechejte zmást starými průvodci, že tvrziště je zarostlé křovím. Dnes je nově upravené, až působí trochu neskutečně. Od tvrziště můžete uličkou projít dolů a parkem se vrátit zpět kolem Nového a Starého zámku k autu.

Text: turistické
15.3. 2007 - L.P.

tianDe Praha

Předpokládá se, že panské sídlo bylo v Dalovicích založeno již roku 1300. Samotná ves Dalovice je však připomínána až roku 1498. V té době již tvrz nepochybně stála. Seděl na ní Albrecht Hýzrle z Chodova. Tvrz byla roku 1503 oblehnuta a dobyta Šliky. I přesto si ji Albrecht udržel a jeho potomci zde…
historie - L.P. (Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997)
Gotická tvrz byla v 16. stol. opuštěna a prakticky zanikla. Až při archeologickém průzkumu prováděném v roce 1938 byly objeveny základy patrně její obytné věže. V té době se místu říkalo Hausbergl, nebo také Kellerbergl. Vlastní tvrziště je okrouhlé, oproti okolnímu terénu navýšené s plošinou o prům…
popis - L.P. Místní informační tabule)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu