Graficke pismenko Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z roku 1242, kdy se o ní zmiňuje listina českého krále Václava I. Již tehdy se Potěhy uvádějí jako farní a první zpráva o raně gotickém kostele svatého Gotharda pochází roku 1268 a pozdější zprávy pak z roku 1362. Roku 1642 kostel upravován a nově vybaven. Kostel několikrát vyhořel. Největší pohromu přinesl velký požár v roce 1807. Po tomto požáru byl kostel v letech 1856 – 1873 přestavěn v novogotickém stylu podle plánů architekta Františka Schmoranze. Poslední opravy a úpravy kostela proběhly v letech 1912 – 1913.

Text: historie
11.3. 2007 - Pavel Vítek