Moje místa 0

zámek Jánský zámek

Kastnerův zámek

Graficke pismenko Jedná se o obdélníkovou patrovou budovu, postavenou v pozdně barokním a klasicistním slohu. Severní i jižní průčelí je sedmiosé, východní a západní čtyřosé. V přístavku přibližně uprostřed jižního průčelí je umístěno sociální zařízení. V přízemí prochází středem zámku ve směru severojižním dlouhá chodba s nevýraznými portály na obou koncích. Při jižní straně schodiště do malého sklepa a do prvního patra. V současné době je zámek ve velmi špatném stavu s propadajícími se stropy a známkami zatékání.

Text: popis
8.3. 2007 - L.P. (Úlovec Jiří: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, 2003, 1. díl, A - M)

tianDe Praha

Jánský zámek – Johanneshof nebo také Kastnerův zámeček, Kastner Schlösschen, některými pokládaný za nejstarší, chátrá uprostřed zpustlého a zanikajícího parku hned na začátku Broumova, nalevo od silnice II/201 při příjezdu do Broumova od Chodové Plané. Dříve poblíž zámečku stávala socha sv. Jana N…
turistické - L.P. (Procházka Z.: Český les - Tachovsko, Historicko-turistický průvodce č. 2, Nakladatelství českého lesa, 1994)
Ves Broumov patrně vznikla již ve 14. stol., kdy byla v manství k tachovskému hradu. V roce 1 523 je v souvislostí s Broumovem připomínán Arnošt ze Štokova a po něm Kečové z Kečova, kteří jsou zmiňováni také v souvislosti s Chodovou Planou. Po nich se majitelem stal Oldřich z Erkenbrechtshausu. Ro…
historie - L.P. (Procházka Z.: Plánsko a Tachovsko, Historicko-turistický průvodce č. 17, Nakladatelství českého lesa, 2002)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu