Nevelký barokní patrový zámek s mansardovou střechou postavený Zikmundem Heimhausenem v 1. pol. 18. stol. využívaný též jako objekt lesního a báňského úřadu v době, kdy byla v okolí Broumova těžena a zpracovávána železná a měděná ruda.
Hlavní obrázek místa
Jihovýchodní průčelí
© Luděk Pitter 02/2007
Graficke pismenko Svatovítský zámek najdete nad Hamerským potokem na jižním svahu pod centrem Broumova. Pojedete-li Broumovem směrem k německé hranici, minete po pravé straně benzinové čerpadlo a asi 400 m za ní, u restaurace, je odbočka doleva a směrovka na hotel. Můžete dojet až k zámku, dnes hotelu (penzionu) U Sv. Víta. Zámek je opraven a není oplocen, můžete si jej proto dobře prohlédnout. Pod zámkem, jen asi 20 m od něj, je sousoší sv. Víta v kotli.
L.P., 7.3. 2007

  historie

  Historie zámku je spjata s rodem Heimhausenů. Zámek byl postaven v první polovině 18. stol. majitelem panství v Chodové Plané Zikmundem Heimhausenem, který se postaral o rozvoj místního hornictví a hutnictví. Rozmístění místností při obvodu zámku by mohlo svědčit pro to, že budova již byla postavena zčásti i za účelem plnění funkce úřadu. O tom svědčí také její využití v 18. a 19. stol, kdy sloužila jako objekt lesního a báňského úřadu v době,

  L.P. (Úlovec Jiří: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, 2003, 1. díl, A - M), 7.3. 2007

  popis

  Jedná se o barokní patrovou budovu s mansardovou střechou a věžičkou. V přízemí je průběžná střední chodba se vstupy do místností, které jsou uspořádaných po obvodu. V patře je uspořádání obdobné.
  L.P., 7.3. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Broumov