Historie rybníkářství i rybniční soustavy v okolí Jistebníku.

Graficke pismenko Jistebnická rybniční soustava patří k největší soustavě rybníků v nivě řeky Odry na území naší republiky. Výstavba rybníků v této části krajiny spadá již do 14. století. Jsou velmi mělké a ohrazeny ze všech stran. Největší Bezruč má rozlohu 70 hektarů.

 
Graficke pismenko Hojný výskyt především kaprů, štik, sumců a na některých rybnících i lín obecný. Býložravé ryby jsou zastoupeny především amurem bílým a tolstolobikem bílým a pestrým.
 
Graficke pismenko V okrajových částech rybníků jsou hojně zastoupeny rákosiny, které mají neocenitelný význam při ochraně hrází před erozí, způsobovanou vlnobitím. Zároveň tyto rákosoviny slouží jako kryt a hnízdní útočiště pro vodní ptactvo a obojživelníky.
 
Graficke pismenko Aleje na hrázích plní krajinářskou funkci a současně slouží jako větrolamy. Za příklad stojí stará vrbová alej na hrázi rybníka Bezruč.
 
Graficke pismenko Historie regulace přirozeném toku řeky Odry v této části republiky se datuje do poloviny 19. století, kdy byl tok řeky napřímen z důvodu ochrany rybniční soustavy, ležící na jejím levém břehu. Tehdy technická úprava toku bez břehových úprav (porostů) narušila celkový charakter území. Teprve v novější době začaly být břehy osazovány, aby až odrostou obnovily harmonii krajiny a zajistily kvalitní zpevnění břehů řeky.

Text: historie
3.3. 2007 - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců


OOO