zámek Sobášný palác

Svatební palác - Bytča
Renes. palác s bohatou sgrafitovou výzdobou v sousedství zámku Bytča nechal r. 1601 vystavět Jiří Thurzo jako místo svatebních hostin svých 6 dcer. V r. 1647 a r. 1856 palác vyhořel. Byl opraven, ale už nesloužil svému účelu. Dnes v zanedbaném stavu.
Hlavní obrázek místa
Sobášný palác s francouzskou zahradou od západu
© Jan P. Štěpánek 08/2006
Graficke pismenko Velmi ceněnou po umělecko-historické stránce, ale především zajímavou svou společenskou funkcí je stavba renesančního Sobášného (česky přeloženo Svatebního) paláce v těsné blízkosti známého zámku v Bytči.
Tento zámek či dalo by se říci i zámek byl vystavěn Jiřím Thurzem v roce 1601 jako místo pro významné společenské události a setkání, především pro svatební hostiny svých šesti dcer. Výstavba zámku čistě jen s tímto účelem je v celé střední Evropě naprosto ojedinělá.
Palác každého oslní svou renesanční sgrafitovou výzdobou, bohužel si však také nelze nevšimnout jeho zanedbaného stavu.
Západně od paláce se rozkládá drobná udržovaná francouzská zahrada.
Jan P. Štěpánek, 2.3. 2007

  turistické

  Palác je pro turisty přístupný v návštěvních hodinách, které jsou uvedeny na dveřích do objektu. Prohlídka s průvodcem je zde zdarma.
  Luděk Vláčil, 9.7. 2017

  historie

  Historie Sobášného paláce
  Společenský a hospodářský růst významu panství a zámku v Bytči, který s sebou do tohoto kraje přinesl uherský feudál František Thurzo v 70. letech 16. století si za necelých 30 let vynutil vystavění samostatného reprezentačního sídla, které by sloužilo slavnostním příležitostem, setkání šlechty, ale hlavně pro svatební oslavy a hostiny šesti dcer palatína Jiřího Thurza, syna Františkova. Právě díky svatebním účelům získal tento palác či zámek

  Jan P. Štěpánek s využitím webu, 2.3. 2007

  popis

  Palác je tvořen blokovou patrovou budovou na půdoryse obdélníka s nízkou valbovou střechou. Svůj původní vzhled má palác jen z vnějšku, kde jej dodnes zdobí bohaté štuková renesanční fasáda s velkou uměleckohistorickou hodnotou. V přízemí zámku byla umístěna rozsáhlá vstupní hala zaklenutá šesti poli křížových kleneb na dva střední sloupy. K bočním stranám této haly přiléhaly hospodářské místnosti jako kuchyně, sklady, pracovny a nástup na

  Jan P. Štěpánek s využitím webu, 2.3. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Žilinský