Původní stavba z roku 1318, loď z 2. pol. 14.stol. Věž a trojloďí zničeny r. 1426. Opravy kostela byly dokončeny až roku 1530. Dnes pozdně gotický trojlodní kostel.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař 05/2017
Graficke pismenko Kostel Nanebevzeté Panny Marie se nachází v centru Ústí nad Labem na rohu ulice U kostela a Bílinské. Je jednou z dominant centra Města. V současné době (leden 2015) době je podle zpráv z tisku zvažována možnost zpřístupnění kostelní věže.
12.1. 2015

  historie

  Město Ústí je prvně doloženo v roce 993. Kostel Nanebevzetí Pany Marie byl postaven v gotickém stylu v roce 1318 jako již druhý ústecký kostel. Starší je kostel sv. Vojtěcha. Za husitských válek byl kostel Nanebevzetí Pany Marie velmi poničen, zničená byla kostelní věž a i kostelní trojlodí. Až roku 1452 bylo započato s jeho obnovou a opravy trvaly až do roku 1530. K velké přestavbě kostela došlo v osmdesátých letech 19. století, kdy byl

  Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Čech (T-Ž), Academia Praha 1980, 25.11. 2007

  popis

  Kostel je od počátku roku 2008 ze tří stran obestavěn nákupním centrem Forum. Objekt, otevřený pro veřejnost 12. 11. 2009, sice v zásadě respektuje historické uliční čáry (domy kolem kostela zanikly po II. světové válce), výškově však někdejší zástavbu významně přesahuje: střešní parkoviště je v úrovni hlavní římsy kostela. Takzvané náměstí (ve hře jsou údajně názvy Kostelní a Šikmé) svými rozměry prakticky neumožňuje vnímat kostel jako celek.

  Ivan Grisa, 16.11. 2009
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie je gotická stavba, orientovaná směrem k východu. Nejstarší dochovanou částí je poměrně dlouhé, polygonálně uzavřené presbyterium. O jeho stáří svědčí poměrně úzká okna, dělená dvěma pruty a archaickými kružbami. Zaklenuto je křížovou klenbou. Síňové trojlodí pochází z období obnovy kostela po husitských válkách, na jeho projektování a výstavbě se dříve předpokládala účast huti Benedikta Rieda. Téměř čtvercový

  Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka..., svazek 7, 12.6. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Ústí nad Labem  (UL)
  Ústí nad Labem