úterý, 19. leden 2021. Svátek slaví Doubravka, zítra Ilona

hrad Hrádek u Purkarce

Karlshaus, Karlův hrádek

Graficke pismenko Podobně jako Radyně (Karlskrone), Kašperk, nebo Karlovy Vary, nese jméno svého zakladatele Karla IV. V písemných pramenech se kromě Karlova hrádku objevuje také stejnojmenné městečko. V minulosti byl problém nejen s lokací hradu, ale i tohoto města. V současné době se většina odborníků přiklání k názoru, že městečko leželo původně na místě dnešního Purkarce. Pro ztotožnění Purkarce s městečkem Karlshaus hovoří také umístění fary a kostela v Purkarci (kostel je z 50. let 14. století) i označení Purkarce jako města v poněkud mladších pramenech v 15. století. Nejstarší zmínka o hradu je z roku 1357. Karel IV. jej založil na počátku své vlády, jako správní centrum královského území, vklíněného mezi državy Rožmberků. Karlshaus však nikdy takového významu nedosáhl. Nabízí se ještě další teze, že byl objekt založen jako mýtný hrad, pro ochranu vltavské plavby a následné vybírání cla. Je známo, že Karel IV. podporoval voroplavbu a bděl nad splavností celého toku Vltavy.

 
Graficke pismenko Z historie hradu je jediným známým purkrabím Petr z Nasavrk, zmiňovaný k 29. červnu 1364. Více se o osudech hradu z dostupných pramenů nedozvídáme. Poslední zmínka o něm je z roku 1370, v listě Albrechta Bavorského (tchána Václava IV). Dále se již hrad z dokumentů zcela vytrácí, nevíme nic ani o jeho zániku.
 
Graficke pismenko K úpadku hradu i městečka došlo pravděpodobně již za vlády Václava IV., území zřejmě připadlo hlubockému panství. V urbáři z konce 15. století se již Karlův hrádek neobjevuje. Je možné, že ke konečné devastaci hradu došlo v průběhu husitských bouří.

Text: historie
6.1. 2003 -