Lysá hora

Lysa, Lissa huera, Lyssahora, Lissa hora, Gigula

Popis Lysé hory a její fauny a flóry

Graficke pismenko Lysá hora tvoří v rámci Moravskoslezských Beskyd samostatný masív oddělený od ostatních částí hor hlubokými zářezy údolí řeky Ostravice (na západě), Mohelnice (na východě) a Řečice (na jihu).

 
Graficke pismenko Z vrcholu zvaného lidově Gigula (tento starý název obnovil básník Petr Bezruč), který má 1324 m, vybíhají 4 rozsochy (hřebeny) nazývané "Lukšinec” (na západ), "Malchor” (na sever), "Zimní Polana” (na východ) a "Velký Kobylík” ( k jihu). Existuje však zde další velké množství malých a menších hřebenů a hřebínků.
 
Graficke pismenko Celý masiv hory je tvořen flyšovými souvrstvími vlastních godulských vrstev slezského příkrovu, které zde dosahují až kilometrových mocností. Godulské vrstvy jsou tvořeny převážně pevnými, jemnozrnnými pískovci s charakteristickou nazelenalou barvou. Typické jsou prudké svahy (15° 41´ je třetí největší v ČR) a zaoblené hřbety.
 
Graficke pismenko Lysohorská flóra je tvořena čtyřmi vegetačními stupni - jedlobukový, smrkobukový, bukosmrkobukový a smrkový. Vrcholová holina, která leží už nad horní hranicí lesa, byla uměle vysázena kosodřevinou. Právě podle původní holiny získala hora svůj název. Vrchol býval lysý – lysá. Nachází se zde populace původního horského ekotypu beskydského smrku ztepilého, jedle bělokoré, javoru klenu, buku lesního či jilmu horského. Na vrcholu a úpatích můžeme najít také zástupce vzácných bylin jakými jsou např. meruzalka alpinská, růže alpská, zimolez černý, které jinde téměř vymizely, podbělice alpská, papratka alpská, bika lesní, brusinka obecná a typické karpatské kyčelnice žlaznatá či hořepník tolitový.
 
Graficke pismenko Ze zástupců fauny patří k nejvzácnějším a kriticky ohroženým druhům rys ostrovid, jeřábek lesní, čáp černý, strakapoud bělohřbetý kos horský a datlík tříprstý. Zaznamenaná jsou pozorování medvěda hnědého a vlka, do konce 19. století zde hnízdil i orel skalní a orel křiklavý.

Text: popis
21.3. 2007 - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a informačních tabulí na vrcholu hory

tianDe Praha

Historie turistiky a chat na Lysé hoře

První zmínka o Lysé hoře pochází z roku 1261, kde je ve staré listině jmenována jako Lissa huera. Její vrchol a pojmenování se ještě několikrát objevilo na starších mapách (např. mapa Hukvaldského panství z doby kolem r. 1700). Lysá hora patřila vždy pod území Slezska. Nejinak tomu je i dnes. Význ…
historie - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a regionálních informací o Lysé hoře
Beskydská perla, královna Beskyd či beskydská krasavice – i tak bývá mnohými označována nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd – Lysá hora. Se svou výškou 1324 metrů a typickým tvarem s homolovitým vrcholem lidově zvaným Gigula dominuje celému kraji. Lysá hora dennodenně přitahuje desítky nadšených…
turistické - Jan P. Štěpánek

Přístup (výšlap) na Lysou horu

Na vrchol Lysé hory vede několik těžších i lehčích turistických značených tras. Z obce Malenovice, které leží na severozápadním úpatí hory, vedou dvě trasy. Na žlutou je nejlepší se napojit u hotelu rajská bouda. Trasa vede údolím Satiny, kolem hostince U Veličků, a po hřebeni Lukšince k místu, k…
turistické - Jan P. Štěpánek

Pojem "Lysaři"

Lysaři – jedinci, které Lysá hora jednoduše uchvátila. Tito lidé, jejichž věkové spektrum sahá od dětí až po jedince s osmým křížkem na krku, takřka dennodenně, za pálivého slunce i sněhové vánice, v dešti, sněhu i mrazech, vystupují na vrchol, aby se zde ani neohřáli a hned zase sestupovali dolů do…
turistické - Jan P. Štěpánek

Historie televizního vysílače na Lysé hoře

Z důvodu rozšíření signálu 2. programu československé televize bylo rozhodnuto o výstavbě vysílače na vrcholu Lysé hory. Výstavbě vysílače předcházelo složité vybudování takřka 9 km dlouhé asfaltové silnice z obce Krásná (lokalita Papežov) až na vrchol hory. Stavbu vyprojektoval pražský architekt Tr…
historie - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a informačních tabulí na vrcholu hory

Popis vysílače na Lysé hoře

Objekt radiokomunikačního vysílače se nachází východně od vrcholu Lysé hory ve výšce 1313 m a tvoří charakteristickou dominantu hory. 78 m vysoký objekt se skládá ze tří samostatných navzájem propojených částí. K Radiokomunikačnímu objektu Lysá hora přináleží i vodní zdroj Zimný, jenž slouží k zás…
popis - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a informačních tabulí na vrcholu hory

Historie a současnost meteorologie na Lysé hoře

Meteorologie na Lysé hoře Pravidelné měření množství spadlých srážek, teplotu vzduchu , výšku sněhové pokrývky a nově napadlého sněhu započalo na Lysé hoře 15. července 1897. Měřilo se 3x denně. Prvním měřitelem byl Jaroslav Winkler z Albrechtovy chaty. Od listopadu roku 1918 se začaly písemné výka…
historie - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a informačních tabulí na vrcholu hory

Meteorologické rekordy a kuriozity na Lysé hoře

Teplota vzduchu Průměrná roční teplota vzduchu : 2,9 °C Nejchladnější rok: 1902 (průměrná teplota 0,5 °C) Nejteplejší rok: 2002 (průměrná teplota 4,4 °C) Absolutní maximum teploty vzduchu : 29,4 °C (5. 7. 1957) Absolutní minimum teploty vzduchu: -30,9 °C (9. 2. 1956) Srážky Lysá hora má prů…
turistické - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a informačních tabulí na vrcholu hory
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu