Lysá hora

Lysa, Lissa huera, Lyssahora, Lissa hora, Gigula

Popis Lysé hory a její fauny a flóry

Graficke pismenko Lysá hora tvoří v rámci Moravskoslezských Beskyd samostatný masív oddělený od ostatních částí hor hlubokými zářezy údolí řeky Ostravice (na západě), Mohelnice (na východě) a Řečice (na jihu).

 
Graficke pismenko Z vrcholu zvaného lidově Gigula (tento starý název obnovil básník Petr Bezruč), který má 1324 m, vybíhají 4 rozsochy (hřebeny) nazývané "Lukšinec” (na západ), "Malchor” (na sever), "Zimní Polana” (na východ) a "Velký Kobylík” ( k jihu). Existuje však zde další velké množství malých a menších hřebenů a hřebínků.
 
Graficke pismenko Celý masiv hory je tvořen flyšovými souvrstvími vlastních godulských vrstev slezského příkrovu, které zde dosahují až kilometrových mocností. Godulské vrstvy jsou tvořeny převážně pevnými, jemnozrnnými pískovci s charakteristickou nazelenalou barvou. Typické jsou prudké svahy (15° 41´ je třetí největší v ČR) a zaoblené hřbety.
 
Graficke pismenko Lysohorská flóra je tvořena čtyřmi vegetačními stupni - jedlobukový, smrkobukový, bukosmrkobukový a smrkový. Vrcholová holina, která leží už nad horní hranicí lesa, byla uměle vysázena kosodřevinou. Právě podle původní holiny získala hora svůj název. Vrchol býval lysý – lysá. Nachází se zde populace původního horského ekotypu beskydského smrku ztepilého, jedle bělokoré, javoru klenu, buku lesního či jilmu horského. Na vrcholu a úpatích můžeme najít také zástupce vzácných bylin jakými jsou např. meruzalka alpinská, růže alpská, zimolez černý, které jinde téměř vymizely, podbělice alpská, papratka alpská, bika lesní, brusinka obecná a typické karpatské kyčelnice žlaznatá či hořepník tolitový.
 
Graficke pismenko Ze zástupců fauny patří k nejvzácnějším a kriticky ohroženým druhům rys ostrovid, jeřábek lesní, čáp černý, strakapoud bělohřbetý kos horský a datlík tříprstý. Zaznamenaná jsou pozorování medvěda hnědého a vlka, do konce 19. století zde hnízdil i orel skalní a orel křiklavý.

Text: popis
21.3. 2007 - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a informačních tabulí na vrcholu hory