Lysá hora

Lysa, Lissa huera, Lyssahora, Lissa hora, Gigula

Historie turistiky a chat na Lysé hoře

Graficke pismenko První zmínka o Lysé hoře pochází z roku 1261, kde je ve staré listině jmenována jako Lissa huera. Její vrchol a pojmenování se ještě několikrát objevilo na starších mapách (např. mapa Hukvaldského panství z doby kolem r. 1700).

 
Graficke pismenko Lysá hora patřila vždy pod území Slezska. Nejinak tomu je i dnes. Význam Lysé hory a její spojení s lidským faktorem začal vzrůstat až s rozvojem turistiky, ke kterému zde docházelo až s poslední třetinou 19. století. Tehdy byli majiteli Frýdecka Habsburkové. Za arcivévody Albrechta Habsburského byla vybudována kolem roku 1870 těsně pod vrcholkem Lysé dřevěnou loveckou boudu, kde panstvo z Těšína či Frýdku přijíždělo hlavně v době honů.
 
Graficke pismenko Lysá hora se bohužel stala koncem 19. století symbolem germanismu v Pobeskydí a aby to bylo ještě více zdůrazněno, byla kolem roku 1880 za hmotné podpory Těšínské komory a ostravských průmyslníků postavena první útulna na památku výstupu arciknížete Albrechta s rodinou na vrchol Lysé hory. Tu tvořila prostá komora se spižírnou a světnice se stoly a lavicemi, které sloužily i k přespání.
 
Graficke pismenko Zcela novou útulnu Erzherzog Albrecht-Schutzhaus (útulnu Arcivévody Albrechtova) nechal na místě starší vybudovat německý beskydský turistický spolek Beskiden-Verein roku . Slavnostně otevřena byla 21.7.1895. Byla sice přístupná veřejnosti, ale vysoké ceny zde umožňovaly pobyt jen zámožnější klientele.
 
Graficke pismenko Rozmáhajícímu se turistickému ruchu přestávala útulna Arcivévody Albrechta brzy postačovat a tak byla r. 1911přestavěna a výrazně rozšířena.
 
Graficke pismenko Po vzniku Československa byla německá Albrechtova chata přejmenována na Slezskou chatu. V roce 1933 byla dokončena samotně stojící noclehárna později zvaná Kamenný dům. Čeští vlastenci však dlouho nemohli překousnout, že i v dobách československých stojí na Lysé hoře jen někdejší „německá“ chata nikoliv česká. Snaha o vybudování české chaty však stála na mnoha povoleních a hlavně financích. Až 1.října.1933 byl na Lysé hoře položen základní kámen ke stavbě české chaty. Postavena byla za 6 měsíců stavební firmou Nekvasil z Moravské Ostravy nákladem 602000 korun a slavnostně otevřena byla v červnu 1935. Pojmenována byla jako Bezručova chata na paměť básníka a slezského barda Petra Bezruče. Náklady hradili členové Klubu českých turistů z Ostravska. Stavba chaty ve funkcionalistickém stylu vyvolala mnohé negativní ohlasy.
 
Graficke pismenko Po znárodnění v roce 1948 restaurační provoz v bývalé Albrechtově chatě zanikl a ta stala se pouze ubytovnou. Ubytovna Kamenný dům (Kameňák) po skončení války připadl spojům.
 
Graficke pismenko Slezská chata (Albrechtova chata) vyhořela 28.12.1972, Bezručova chata vyhořela v roce 11.2.1978.
 
Graficke pismenko Na místě Slezské chaty vznikl provoz provizorní chaty (bufetu) zvaného lidově Plesnivka (oficiální název nad vstupem je Chata Lysá hora) a na místě Bezručovy chaty provizorní bufet zvaný Šantán, který provozuje Klub českých turistů. Právě tento klub dlouhodobě usiluje o obnovu zaniklé Bezručovy chaty. Na stavbu repliky existuje veřejná sbírka a projekt. 28. října 2004 byl slavnostně položen základní kámen k nové Bezručově chatě. Stavbu bohužel brzdí mnohé byrokratické průtahy a mnohé excesy rádoby ekologů z hnutí Besdydčan.

Text: historie
14.3. 2007 - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců a regionálních informací o Lysé hoře