Popis a historie městských hradeb v Podolínci

Graficke pismenko Hradbami bylo město Podolínec opevněno pravděpodobně již koncem 13. století. Na vnějším obvodě město chránil zavodněný příkop napájený vodou z řeky Popradu. Ta sloužila jako přirozená ochrana města na jihovýchodě a severovýchodě. Dokončení hradeb se datuje do roku 1382. Celková délka hradeb dosáhla 562 sáhů. Při Dolní bráně se rozkládal od počátku 15. století areál městského hradu, který byl vydělen hradbou a příkopem i od samotného vnitřního města. Před líc hlavní hradby však nepředstupoval. Při Horní bráně byly ubikace pro městské stáže. V polovině 16. století, kdy hrozil vpád tureckých vojsk, byly hradby zesíleny některými půlválcovými baštami.

 
Graficke pismenko Středověké opevnění města Podolínec sestávalo z vysoké hlavní hradební zdi s cimbuřím a ochozem (9,75 m) a z nižší parkánové zídky, hranolových bran s průjezdem a souborem hranolových a podkovovitých dovnitř otevřených nebo uzavřených bašt. Hradby se zachovaly v poměrně velmi dobrém stavu. Nejlépe na jižní straně města, při řece Poprad a bývalé Dolní bráně, kde si uchovaly svou původní výšku. Zde lze nalézt i pozůstatky střílen a ochozu.
 
Graficke pismenko Město mělo dvě brány, Horní na severovýchodě a Dolní na jihozápadě. Ty byly velmi silně opevněné. Dále mělo město dvě menší fortny.
 
Graficke pismenko Hradbám přestala být věnována pozornost v roce 1711. Brány byly zbořeny v polovině 19. století neboť bránily provozu.

Text: historie
4.1. 2009 - Jan P. Štěpánek