Z velké části zachovalý systém městského opevnění skládajícího se z hlavní hradby, parkánové zdi a několika dochovaných hranolových a podkovovitých bašt. Hradby stavěny od konce 13. stol. do r. 1382. V pol 19. stol. zbořeny Dolní i Horní brána.
Hlavní obrázek místa
vnější pohled na zachovalou baštu v severovýchodním úseku hradeb
pohled od severozápadu
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Z velké části zachovalý středověký a renesanční systém městských hradeb slovenského města Podolínec. To leží přibližně 10 km severovýchodně od města Spišská Belá a 16 km jihozápadně od Staré Ľubovně.
Pro velkou zachovalost středověkého půdorysu městské sítě ovlivněné především na přelomu 16. a 17. století, dochované úseky městských hradeb s baštami a celkovou urbanisticko-architektonickou a umělecko-historickou hodnotu, byl Podolínec v roce 1991 vyhlášen za městskou památkovou rezervaci.
Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  historie

  Popis a historie městských hradeb v Podolínci
  Hradbami bylo město Podolínec opevněno pravděpodobně již koncem 13. století. Na vnějším obvodě město chránil zavodněný příkop napájený vodou z řeky Popradu. Ta sloužila jako přirozená ochrana města na jihovýchodě a severovýchodě. Dokončení hradeb se datuje do roku 1382. Celková délka hradeb dosáhla 562 sáhů. Při Dolní bráně se rozkládal od počátku 15. století areál městského hradu, který byl vydělen hradbou a příkopem i od samotného vnitřního

  Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  brána, opevnění
  zachovalý
  volně přístupno
  Slovensko
  Prešovský
   Stará Ľubovňa  ( SL )