Bývalé poutní místo bdící nad obcí Líšeň

Graficke pismenko Roku 1628 nechala na zalesněném vrchu nad Líšní baronka Eliška Bergrová, tehdejší majitelka Líšeňského panství postavit kapli zasvěcenou Panně Marii, jako poděkování za uzdravení syna který "uzřel" na onom místě Pannu Marii. Nejdříve byla postavena kaple dřevená (provizorní) s obrazem Matky Boží Pomocné. Zanedlouho byla postavena kaple zděná, kterou dne 11. června r. 1634 vysvětil olomoucký kardinál a biskup, kníže Dietrichstein.

 
Graficke pismenko Díky zjevení Panny Marie se Kostelíček spolu s Vranovem, Křtinami a ostatními moravskými poutními místy stal vyhledávaným poutním místem. Zanedlouho prostor kostelíčku nestačil, a proto byla postavena kolem kaple zděná podloubí pro spočinutí poutníků.
 
Graficke pismenko Za panování císaře Josefa II. byl oproti mnohým protestům Kostelíček jako mnohé kostely a kláštery r. 1784 zbourán a veškeré hmotné vybavení (a že ho nebylo tehdy málo) zkonfiskováno pro náboženský fond. Obraz Matky Boží Pomocné byl přenesen do farního kostela, kde je dosud.
 
Graficke pismenko Před místem, kde stával kostelíček, dali zbožní manželé Švehlovi postavit roku 1803 litinový kříž s kamenným podstavcem, který tam dosud stojí. Po mnoho let se k zbylým základům se chodívali modlit lidé.
 
Graficke pismenko Bylo třeba postavit Kostelíček nový a tak se páter Ostrčilík na přání vrchnostenského pán P. Pavelky rozhodl vystavět roku 1914 novou svatyni zasvěcenou Panně Marii Líšeňské. Byla zřízena sbírka kam přispěl mimo jiné i současný hrabě Ludvík Belcredi. Kostelíček byl ještě téhož roku dokončen a stál 6000 K (Korun). Má stejnou podobu jako původní Kostelíček a byl postaven na pozemku na vrchu "Kostelíček" věnovaným hrabětem Blecredim. Kostelíček tedy nadále bude sloužit lidu Líšně i mnohým ostatním v duchovních potřebách, i když už není přístupný uvnitř tak často jako dříve.

Text: historie
12.2. 2007 - Ondřej Navrátil


OOO