Notice: Undefined variable: pgTitle in /var/www/hrady/https/funkce_oid_first.php on line 140 , Jičín-Staré Město

Historie

Graficke pismenko První písemná zmínka o jedné z nejstarších staveb v Jičíně, v historických pramenech zvané prostě "Věž", se nachází v listině Mikuláše staršího Trčky z Lípy vydané 6. července 1502. Byla vystavěna na hrázi rybníka Kníže, nad tokem řeky Cidliny, která ji napájela vodou. Roku 1543 byla původně dřevěná stavba přestavěna do současné renesanční podoby. Na stavbu věže zapůjčila knížecí komora 500 zl. a materiál v hodnotě 148 zl. 40 kr. Čtvercová stavba sestává z kamenných kvádrů o pěti odděleních se stanovou střechou původně krytou šindelem a následně břidlicí. Na východní straně jsou sluneční hodiny. Uvnitř v přízemí byl čerpací tlakostroj poháněný vodním kolem, jímž se čerpala voda a tlačila železnými rourami do nejvyššího patra do měděné nádrže. Odtud se pak vedla do města do kašen a do zámku borovými rourami spojovanými železnými zděřemi.

 
Graficke pismenko Velká oprava věže proběhla roku 1649. V roce 1845 pražský mechanik Romuald Božek opravil pumpy vodovodu nákladem 196 zl. 30 kr. Když byla v roce 1876 zřízena na Valdštejnově náměstí za sochou nejsvětější Trojice třetí kamenná kašna, byl do vodárny pořízen nový silnější čerpací stroj za 1750 zl. od továrny Frič a Macháček z Chlumu nad Cidlinou. Postavení stroje si vyžádalo 870 zl. a roury do nové kašny za 720 zl. Na tuto rekonstrukci přispěla místní spořitelna částkou 1000 zl. Vybudováním nového vodovodu ze Studeňan v roce 1907 však ztratila vodárenská věž svůj původní význam a při zavedení elektrického proudu do města byla přeměněna v transformační stanici. V roce 1993 zakoupil věž od města výtvarník Petr Heber a přeměnil ji v galerii svého díla tvořeného recyklací zdánlivě nepotřebných věcí. V roce 2013 získala již značně zchátralá věž nové majitele. Následně prošla celkovou rekonstrukcí, v rámci které byla s maximálním využitím původních materiálů a dobového restaurovaného nábytku uvedena do své současné podoby.

Text: historie
17.4. 2017 - Vež Jičín